Motor rijlessen

MOTOR RIJBEWIJS (A)

Het motorrijden neemt bij Verkeersschool “Afrit-44” een speciale plaats in.
Vanaf 1 november 2017 is de indeling van de motorrijbewijzen veranderd.

Examenvoertuigen per categorie

A1-rijbewijs
• Motorrijtuig op 2 wielen van de categorie A1

Indien voorzien van brandstofmotor:
– ten minste 120 cm3, maximaal 125 cm3, een maximumvermogen van 11 kW, een vermogen/ gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg massa waarbij een snelheid kan worden
bereikt van ten minste 90 km/u.

Indien voorzien van volledig elektrische
aandrijving:
– een maximumvermogen van minder dan 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van ten minste 0,08 kW per kg waarbij een snelheid kan worden bereikt van ten minste 90 km/u.

A2-rijbewijs
• Motorrijtuig op 2 wielen van de categorie A2

Indien voorzien van een brandstofmotor:
– een vermogen van ten minste 20 kW en ten hoogste 35 kW, een vermogen/ gewichtsverhouding van  minder dan 0,2 kW per kg.

Indien voorzien van volledig elektrische aandrijving:
– een maximumvermogen van ten minste 20 kW en ten hoogste 35 kW en een vermogen/ gewichtsverhouding van ten minste 0,15 kW per kg.

A-rijbewijs
• Motorrijtuig op 2 wielen van de categorie A
• Een vermogen van ten minste 50 kW
• Een vermogen van ten minste 40 kW  (toegestaan tot en met 31 december 2018)

Wat bieden wij: 

Praktijkopleiding voor het motorrijbewijs A1.
Praktijkopleiding voor het motorrijbewijs A2.
Praktijkopleiding voor het motorrijbewijs A.

OPFRIS CURSUS

Bij rijschool Afrit-44 kunt u ook terecht voor een opfris cursus pakket.
Dit houd in dat indien u bv al een hele tijd uw rijbewijs heeft maar al langere tijd geen motor heeft gereden u weer even geconfronteerd wordt met de huidige verkeersstroom en regels

Het pakket houd in:
motorrijlessen maasbracht1 Theorie les
2 Praktijklessen onder begeleiding op les motor.
3 praktijklessen onderbegeleiding met eigen motor.

Wat heeft u nodig om te starten:

A. Een geldig rijbewijs B ( of geldig Theoriecertificaat A )
B. Stevige schoenen die tot over de enkels komen ( geen gympen)
C. Een goed gekeurde motorhelm voor het gebruik op een motorfiets.(een bromfiets helm volstaat niet)
D. Een veilige motorjas met protectoren (eventueel tijdelijk beschikbaar)
E. Handschoenen geschikt voor het motor rijden, (eventueel tijdelijk beschikbaar)

Het complete motorrijexamen is opgesplitst in 3 deelexamens:

1. Het motor theorie-examen.
2. Het praktijkexamen voor de bijzondere verrichtingen ook wel het AVB genoemd AVB betekend (A-rijbewijs, Voertuig Beheersing),

Deze beide examens verschaffen de kandidaat toegang tot,
3. Het praktijkexamen AVD(A-rijbewijs Verkeers Deelname)

Dit voor de catagorieen A1, A2, A.
Alle drie de examens samen vormen het rijbewijs A1, A2, A

Het AVB gedeelte bestaat uit het beheersen van 12 bijzondere verrichtingen
De kandidaten zullen beginnen met deze bijzondere verrichten alvorens ze aan het verkeer deel kunnen nemen. Dit is vanwege de noodzakelijke en vereiste motorbeheersing,.

Om het AVB te kunnen gaan doen dient u in het bezit te zijn van een geldig Nederlands autorijbewijs of als u eerste opstapper bent, ingeschreven te zijn in Nederland met een geldige legitimatie.

Het AVB en het theorie deelexamens kunnen parallel uitgevoerd worden. Voor beiden moet u geslaagd zijn voordat het AVD examen mag doen, m.a.w. u moet uw theorie certificaat en AVB met uitslag voldoende overleggen.

Verkeersschool “Afrit-44” verzorgt aansluitend ook motor-applicatiedagen om u verder te bekwamen in het motorrijden.

Wij lessen met Honda motoren.

Algemeen Motor.
Motorrijden betekent dat u goed geconcentreerd met uw omgeving en de verschillende elementen in die omgeving bezig bent, dat u uw lot in eigen hand neemt en dat u verantwoordelijkheid voor uw eigen veiligheid en die van de andere weggebruikers neemt, en dit niet overlaat aan anderen of aan de relatieve veiligheid van een auto.
Actief zorgen voor u eigen veiligheid betekent bijvoorbeeld dat u uzelf aanleert te letten op fouten die anderen kunnen gaan maken, dat u voorbereid bent op dat soort situaties, en u zich op een veilige manier weet te redden. Een goed motorrijder houd er rekening mee dat er geen rekening met hem of haar gehouden wordt, zo leert men om defensief motor te rijden.

Om uiteindelijk te kunnen motorrijden met u eigen rijbewijs zult u 3 examens moeten doen.
1) Het theorie A examen.v
2) Het AVB examen (dit betekent rijbewijs A voertuig beheersing)
3) Het AVD examen (dit betekent rijbewijs A verkeersdeelneming)

Examen Voertuigbeheersing AVB

Vanaf 1 november 2017 is de indeling van de motorrijbewijzen veranderd.