Strengere eisen Motorrijbewijs

Jonge motorrijders moeten vanaf 2013 drie keer praktijkexamen doen voor ze op een zware motor mogen rijden. Pas als je ouder dan 24 bent, kun je in een keer op voor het zware motorexamen.
Dat is drie jaar later dan nu het geval is.

De veranderingen zijn het gevolg van een nieuwe Europese richtlijn voor rijbewijzen.
Deze nieuwe regelgeving is bedoeld om de nationale rijbewijzen meer met elkaar in overeenstemming te brengen, om zo de verkeersveiligheid te verbeteren en fraude van rijbewijzen tegen te gaan.
De rijbewijzen zijn vanaf 2013 in de EU volledig inwisselbaar.
Voor jonge motorrijders hebben de nieuwe regels een negatieve uitwerking.
Vanaf 2013 komen er drie categorieën motorrijbewijzen, van lichte naar zware motoren.

Om van de ene naar de andere categorie te komen, moet je steeds een examen afleggen.
Nu kun je na twee jaar praktijkervaring automatisch doorstromen naar een zware categorie motor.

Discriminatie.
Secretaris Eugène Daams van de afdeling gemotoriseerde tweewielers van de RAI Vereniging vindt de regels pure discriminatie. “Om de verkeersveiligheid beter te maken moet een motorrijder steeds opnieuw examen doen als hij een zwaardere gaat rijden. Maar een automobilist mag als hij een rijbewijs heeft in alle voertuigen plaatsnemen, terwijl onder hen veel meer verkeersslachtoffers vallen. Je kunt lessen in een lelijke eend en daarna rustig de Porsche van je oom pakken, zonder opnieuw een rijbewijs te moeten halen.”

Daams zegt dat onder de regel niet valt uit te komen. Hij vindt echter dat de overheid geen examen zou moeten afnemen, maar moet volstaan met een kleine opleiding of training. Met ingang van de nieuwe richtlijn gaat ook de leeftijd waarop jongeren een motorrijbewijs mogen halen in Europa omlaag.
Voor een lichte motor tot 125 cc geldt straks een minimumleeftijd van 16 jaar.
Nederland houdt echter vast aan aan de huidige minimumleeftijd van 18 jaar