Nieuwe visie vanaf januari 2022. Tot stand gekomen in samenwerking met alle stakeholders: bestuur, ambtenaren, gemeenteraden, raad van commissarissen, partners in het sociaal domein, bedrijven in regio, Or en medewerkers. In de tweede helft van 2021 brainstormden we met alle stakeholders over de toekomst van Risse Groep. Daar ontstonden de eerste contouren van de prachtige toekomstvisie die er nu ligt ‘Samen maken we werk van talent’.
Risse Groep transformeert van productiebedrijf naar ontwikkelbedrijf waarin de mens en zijn talent centraal staat. Iedereen mag zich bij ons ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.
Samen zijn we in 2022 aan de slag gegaan om te bouwen aan dit ontwikkelbedrijf. Dat doen we langs 4 ontwikkellijnen (noemen?), deze staan ook centraal in dit jaarverslag.
In dit verslag lees je over een aantal belangrijke highlights uit 2022. Het zijn er echter zoveel, dat we niet alles kunnen benoemen. Er is rust en duidelijkheid gecreëerd: de nieuwe visie werd gelanceerd, er werd gebouwd aan een sterk MT en we bouwden aan een nieuw organisatiestructuur (zie organogram: toelichten dat primaire proces en daarmee ATC Risse Groep en deel Werk.Kom werd samengebracht in nieuw organisatieonderdeel: Leren & Participeren. Alle ondersteunende processen samengebracht in organisatieonderdeel: Bedrijfsondersteuning). We kregen een nieuwe, stevige OR .
We organiseerden een dag voor onze leiding en stafmedewerkers (10 april) om de visie te doorleven en implementeren. Samen dachten ze mee over nieuwe organigram en formuleerden we 3 kernwaardes die centraal staan voor ons ontwikkelbedrijf (Puur, Samen en Doen). Daarna bleven ze meedenken tijdens interactieve meetings voor leiding en staf. Medewerkers kregen kansen en er ontstond nieuw perspectief. We startten met een pilot ontwikkelcoaches en ontwikkelteam, starten een switch-afdeling, medewerkers op de werkvloer ontwikkelden zich en zetten stappen naar werken buiten Risse Groep; in veilige setting door Werken op Locatie of in de vorm van individuele of groepsdetachering bij bedrijven in de regio. We verwelkomden nieuwe medewerkers van buiten onze organisatie en PSW nam zijn intrek op ons terrein waardoor onze medewerkers nog beter kunnen switchen tussen werk en dagbesteding. We bleven samenwerken met bedrijven in regio, in vorm van #partnerships. Selectieprocedure nieuwe directeur werd gestart. Niek uit eigen geledingen benoemd per 1 januari 2023. Proces past bij ontwikkelbedrijf.
Per afdeling bouwden we gestaag langs 4 ontwikkellijnen. Hoe, dat lees je in dit jaarverslag. We sloten het jaar af met een knallend Winterfeest om al onze medewerkers te bedanken voor hun geweldige inzet.

Bekijk vooral ook even de animatie én de nieuwe huisstijl van ontwikkelbedrijf gemaakt door een van onze eigen medewerkers. Animatie toevoegen